Zarif KeyrouzL. (2020) „Mobilnost in identiteta v umetnosti in literaturi Etel Adnan“, Dve domovini. Ljubljana, Slovenija, (51). doi: 10.3986/dd.2020.1.08.