MrđenovičM. (2020) „Odmevi Adamičevih del v ameriškem in slovenskem časopisju med letoma 1931 in 1934“, Dve domovini. Ljubljana, Slovenija, (51). doi: 10.3986/dd.2020.1.06.