FlisL. (2020) „Družbeni angažma in multikulturalizem v literarnem novinarstvu in dokumentarni prozi Louisa Adamiča“, Dve domovini. Ljubljana, Slovenija, (51). doi: 10.3986/dd.2020.1.04.