EnyeartJ. P. (2020) „Trst in transnacionalne identitete Louisa Adamiča“, Dve domovini. Ljubljana, Slovenija, (51). doi: 10.3986/dd.2020.1.03.