ŠabecK. (2020) „Reprezentacije ameriških staroselcev v kontekstu Adamičevega pisanja o (novih) priseljencih“, Dve domovini. Ljubljana, Slovenija, (51). doi: 10.3986/dd.2020.1.02.