Kalc, A. (2019) „Druga plat »istrskega eksodusa«: Priseljevanje in družbena obnova v slovenskih obalnih mestih v petdesetih letih 20. stoletja“, Dve domovini . Ljubljana, Slovenija, (49). doi: 10.3986/dd.v0i49.7258.