Kobolt, K. (2024) „Postmigracijska estetika: Avtofikcijsko narativno delovanje v pisanju Dijane Matković in vizualnem ustvarjanju Anne Ehrenstein“, Dve domovini . Ljubljana, Slovenija, 2024(59). doi: 10.3986/2024.1.12.