Zobec, M. (2023) „ 191 str“., Dve domovini . Ljubljana, Slovenija, 2023(58). doi: 10.3986/dd.2023.2.11.