Flis, L. (2023) „Pripovedi o socialni (ne)enakosti, feminizmu in migracijah v izbranih delih Slavenke Drakulić“, Dve domovini . Ljubljana, Slovenija, 2023(58). doi: 10.3986/2023.2.07.