Šepetavc, J. in Majsova, N. (2023) „Slovenska narodnozabavna glasba kot nesnovna kulturna dediščina: Kritična analiza diskurzov in praks dediščinskih vratarjev v Sloveniji in slovenskih diasporah“, Dve domovini . Ljubljana, Slovenija, 2023(58). doi: 10.3986/dd.2023.2.05.