Gostič, M. (2023) „Spominki na ljubezen daleč stran: vsakdanji predmeti z velikim pomenom“, Dve domovini . Ljubljana, Slovenija, 2023(57). doi: 10.3986/dd.2023.1.04.