Huzjan, V. . (2009) „»Ko je on zagledal mene pa mojo družino, sploh ni znal govoriti, ne prekmurski pa ne angleški, sâmo je stal pa gledal.« Prispevek k zgodovini izseljevanja Slovencev“, Dve domovini . Ljubljana, Slovenija, (30). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/11077 (Pridobljeno: 30 november 2022).