Girardi, D. (2022) „Priseljenci in pandemija v vodilni regiji severne Italije: vprašanje položaja“, Dve domovini . Ljubljana, Slovenija, 2022(56). doi: 10.3986/dd.2022.2.05.