VižintinM. A. (2021) „Začetki dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v Nemčiji v 20. stoletju“, Dve domovini. Ljubljana, Slovenija, 2021(54). doi: 10.3986/dd.2021.2.14.