Cenedese, M. in Spirovska, I. (2021) „Online izobraževanje marginaliziranih otrok v severni Makedoniji in Italiji med pandemijo Covida-19“, Dve domovini . Ljubljana, Slovenija, 2021(54). doi: 10.3986/dd.2021.2.08.