CenedeseM. in SpirovskaI. (2021) „Online izobraževanje marginaliziranih otrok v severni Makedoniji in Italiji med pandemijo Covida-19“, Dve domovini. Ljubljana, Slovenija, 2021(54). doi: 10.3986/dd.2021.2.08.