KukrejaR. (2021) „Covid-19, rasni kapitalizem in neprijavljeni kmetijski delavci iz Bangladeša v Manoladi v Grčiji“, Dve domovini. Ljubljana, Slovenija, 2021(54). doi: 10.3986/dd.2021.2.07.