Acharya, A. K. in Patel, S. (2021) „Ranljivost notranjih migrantov povratnikov med pandemijo Covida-19 v Indiji“, Dve domovini . Ljubljana, Slovenija, 2021(54). doi: 10.3986/dd.2021.2.03.