Žigon, Tanja, Kondrič HorvatVesna, in Boštjan Udovič. 2020. „Vprašanja Identitet, Migracij in Transkulturnosti: Primer Pesnice Cvetke Lipuš“. Dve Domovini, št. 51 (februar). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/dd.2020.1.11.