Milharčič HladnikMirjam. 2020. „Kolektivna izkušnja prebežništva in Drugih Oblik Izseljevanja Mladih Po Drugi Svetovni Vojni V Pisnih, Ustnih in Drugih avto/Biografskih Virih“. Dve Domovini, št. 51 (februar). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/dd.2020.1.09.