Mrđenovič, Milan. 2020. „Odmevi Adamičevih Del V ameriškem in Slovenskem časopisju Med Letoma 1931 in 1934“. Dve Domovini, št. 51 (februar). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/dd.2020.1.06.