Šabec, Ksenija. 2020. „Reprezentacije ameriških Staroselcev V Kontekstu Adamičevega Pisanja O (novih) Priseljencih“. Dve Domovini, št. 51 (februar). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/dd.2020.1.02.