Žitnik SerafinJanja. 2020. „Pomen Louisa Adamiča V 21. Stoletju“. Dve Domovini, št. 51 (februar). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/dd.2020.1.01.