Iveta, Vladimir, in Marijeta Rajković Iveta. 2024. „Migracije, državljanstva Ter Pravica in Izbira Igranja Za Nacionalno Nogometno Reprezentanco S Poudarkom Na hrvaški Reprezentanci“. Dve Domovini 2024 (59). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/2024.1.09.