Zobec, Miha. 2023. „ 191 Str“. Dve Domovini 2023 (58). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/dd.2023.2.11.