Šepetavc, Jasmina, in Natalija Majsova. 2023. „Slovenska Narodnozabavna Glasba Kot Nesnovna Kulturna dediščina: Kritična Analiza Diskurzov in Praks dediščinskih Vratarjev V Sloveniji in Slovenskih Diasporah“. Dve Domovini 2023 (58). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/dd.2023.2.05.