Huzjan, Vanja. 2009. „»Ko Je on Zagledal Mene Pa Mojo družino, Sploh Ni Znal Govoriti, Ne Prekmurski Pa Ne angleški, sâmo Je Stal Pa gledal.« Prispevek K Zgodovini Izseljevanja Slovencev“. Dve Domovini, št. 30 (januar). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/11077.