Milharčič HladnikM. Kolektivna izkušnja prebežništva in drugih oblik izseljevanja mladih po drugi svetovni vojni v pisnih, ustnih in drugih avto/biografskih virih. Dve domovini, n. 51, 20 feb. 2020.