ŠabecK. Reprezentacije ameriških staroselcev v kontekstu Adamičevega pisanja o (novih) priseljencih. Dve domovini, n. 51, 20 feb. 2020.