ŠEPETAVC, J.; MAJSOVA, N. Slovenska narodnozabavna glasba kot nesnovna kulturna dediščina: Kritična analiza diskurzov in praks dediščinskih vratarjev v Sloveniji in slovenskih diasporah. Dve domovini , Ljubljana, Slovenija, v. 2023, n. 58, 2023. DOI: 10.3986/dd.2023.2.05. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/13202. Acesso em: 13 jun. 2024.