JUG DOŠLER, A. Podpora priseljencem pri učenju jezika na delovnem mestu: izzivi za organizacije. Dve domovini , Ljubljana, Slovenija, v. 2023, n. 57, 2023. DOI: 10.3986/dd.2023.1.06. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/11769. Acesso em: 29 maj. 2023.