GOSTIČ, M. Spominki na ljubezen daleč stran: vsakdanji predmeti z velikim pomenom. Dve domovini , Ljubljana, Slovenija, v. 2023, n. 57, 2023. DOI: 10.3986/dd.2023.1.04. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/11767. Acesso em: 30 maj. 2023.