VREČER, N. . Knjižne ocene: Janja Žitnik Serafin (ur.), Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko, Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2009, 180 str. Dve domovini , Ljubljana, Slovenija, n. 30, 2009. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/11088. Acesso em: 30 nov. 2022.