GRIL, A.; AUTOR, S.; ŽMAVC, J. Učenci s priseljenskim ozadjem pri pouku na daljavo v drugem valu epidemije bolezni Covid-19 v Sloveniji. Dve domovini , Ljubljana, Slovenija, v. 2022, n. 56, 2022. DOI: 10.3986/dd.2022.2.12. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/10953. Acesso em: 26 sep. 2022.