VižintinM. A. Začetki dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v Nemčiji v 20. stoletju. Dve domovini, v. 2021, n. 54, 12 jul. 2021.