ACHARYA, A. K.; PATEL, S. Ranljivost notranjih migrantov povratnikov med pandemijo Covida-19 v Indiji. Dve domovini , Ljubljana, Slovenija, v. 2021, n. 54, 2021. DOI: 10.3986/dd.2021.2.03. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/10269. Acesso em: 22 jul. 2024.