DELLA PUPPA, F.; PEROCCO, F. Koronakriza in migracije: Diskriminacija, neenakost in upor. Dve domovini , Ljubljana, Slovenija, v. 2021, n. 54, 2021. DOI: 10.3986/dd.2021.2.01. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/10267. Acesso em: 22 maj. 2022.