Milharčič HladnikM. (2020). Kolektivna izkušnja prebežništva in drugih oblik izseljevanja mladih po drugi svetovni vojni v pisnih, ustnih in drugih avto/biografskih virih. Dve Domovini, (51). https://doi.org/10.3986/dd.2020.1.09