Zobec, M. (2023). Knjižna ocena - Gregor Antoličič, Maksimilijan. Cesar po Napoleonovi milosti Ljubljana: Cankarjeva založba, 2022, 191 str. Dve Domovini, 2023(58). https://doi.org/10.3986/dd.2023.2.11