Flis, L. (2023). Pripovedi o socialni (ne)enakosti, feminizmu in migracijah v izbranih delih Slavenke Drakulić. Dve Domovini, 2023(58). https://doi.org/10.3986/2023.2.07