Šepetavc, J., & Majsova, N. (2023). Slovenska narodnozabavna glasba kot nesnovna kulturna dediščina: Kritična analiza diskurzov in praks dediščinskih vratarjev v Sloveniji in slovenskih diasporah. Dve Domovini, 2023(58). https://doi.org/10.3986/dd.2023.2.05