Huzjan, V. . (2009). »Ko je on zagledal mene pa mojo družino, sploh ni znal govoriti, ne prekmurski pa ne angleški, sâmo je stal pa gledal.« Prispevek k zgodovini izseljevanja Slovencev. Dve Domovini, (30). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/11077