Genov, N. (2022). Knjižna ocena - Dejan Valentinčič, Medetnična integracija v lokalnem okolju. Primer Nove Gorice in Gorice Gorizia: Zadruga Goriška Mohorjeva and Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje, 2021, 413 pp. Dve Domovini, 2022(55), 223–225. https://doi.org/10.3986/dd.2022.1.15