Acharya, A. K., & Patel, S. (2021). Ranljivost notranjih migrantov povratnikov med pandemijo Covida-19 v Indiji. Dve Domovini, 2021(54). https://doi.org/10.3986/dd.2021.2.03