(1)
Milharčič HladnikM. Kolektivna izkušnja prebežništva in Drugih Oblik Izseljevanja Mladih Po Drugi Svetovni Vojni V Pisnih, Ustnih in Drugih avto/Biografskih Virih. DveDom 2020.