(1)
Zarif KeyrouzL. Mobilnost in Identiteta V Umetnosti in Literaturi Etel Adnan. DveDom 2020.