(1)
ŠabecK. Reprezentacije ameriških Staroselcev V Kontekstu Adamičevega Pisanja O (novih) Priseljencih. DveDom 2020.