(1)
Šepetavc, J.; Majsova, N. Slovenska Narodnozabavna Glasba Kot Nesnovna Kulturna dediščina: Kritična Analiza Diskurzov in Praks dediščinskih Vratarjev V Sloveniji in Slovenskih Diasporah. DveDom 2023, 2023.