[1]
MoralesS. in SöhnholzJ. 2020. Sodelovati in biti zraven: Bežen vpogled v prostorsko participacijo mlajših odraslih priseljencev v javnih prostorih Oldenburga. Dve domovini. 52 (avg. 2020). DOI:https://doi.org/10.3986/dd.2020.2.05.