[1]
Šepetavc, J. in Majsova, N. 2023. Slovenska narodnozabavna glasba kot nesnovna kulturna dediščina: Kritična analiza diskurzov in praks dediščinskih vratarjev v Sloveniji in slovenskih diasporah. Dve domovini . 2023, 58 (jul. 2023). DOI:https://doi.org/10.3986/dd.2023.2.05.